Κατηγορία: Μη Εκθέσιμα - Χειρόγραφα
Είδος: Μη Εκθέσιμα - Βιβλίο

Υλικό κατασκευής: Περγαμηνή, χαρτί, μελάνι, μεταξωτό ύφασμα φύλλα χρυσού
Χρονολογία: 13ος αι
Δημιουργός:

Περγαμηνή φφ.244 στ.35-36. Σημειούνται δια χρυσογραφίας οι αριθμοί των κεφαλαίων και εδαφίων εν τη ώα και οι τίτλοι των κεφαλαίων άνω και κάτω. Γραφή όρθια, στρογγυλή, συνεπτυγμένη. Μελάνη μαύρη, χρυσόγραφα αρχικά. Στάχωσις παλαιά επενδεδυμένη δι' ερυθρού μεταξωτού υφάσματος με υφαντά κοσμήματα, 16.αι. Παράφυλλα δύο εν αρχή και δύο εν τέλει χάρτινα (υδατοσημ. άγκυρα εντός κύκλου ως Br. 557 [=1572].) Συγχρόνως προς την στάχωσιν ετοποθετήθησαν και υφάσματα κυανά μεταξωτά προς προστασίαν των μικρογραφιών. Το παρόν τετραευάγγελον αφιερώθη παρά του ευγενεστάτου Τζανετή Καπετάνου εν τω πανσέμνω ναώ της υπεραγίας Θ(εοτό)κου της ούσης εν Λίνδω κατά το ,αχμβ' μαρτίω κγ' [1642]. (μονοκονδ.:) Ο Ρόδου Μελέτιος.