Σκοπός του Μητροπολιτικού Δικτύου είναι να συμβάλει στην διαφύλαξη, συντήρηση, μελέτη, ανάδειξη και προβολή του εκκλησιαστικού πλούτου και του χριστιανικού χαρακτήρα της νήσου.

 

skopos

 

Στόχοι του είναι:

  • Η παρουσίαση μέσα από το μοντέλο της «εμπειρίας» μιας σειράς εικόνων της ζωντανής θρησκευτικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παράδοσης του νησιού

  • Η συμπληρωματική, μη ανταγωνιστική λειτουργία του με άλλες δομές πολιτισμού και οικονομίας

  • Η συμβολή του στην ανάπτυξη του θρησκευτικού και θεματικού τουρισμού και στην αειφορία της οικονομίας

  • Η συστράτευση των τοπικών κοινωνιών και ομάδων οικονομίας βοηθώντας στην ανάπτυξη περιφερειακής και όχι τοπικιστικής συνείδησης