Τίποτα από όλα αυτά που βλέπουμε, τόσο στους εκθεσιακούς χώρους όσο και στις ψηφιακές εφαρμογές, δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αν δεν «περίσσευε» η αγάπη, το μεράκι, και το ανιδιοτελές φιλότιμο μιας σειράς ανθρώπων αλλά ακόμα και των επαγγελματιών που δεν είχαν ως ζητούμενο το μέγιστο κέρδος και συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της επανέκθεσης του μουσείου.

Όλους αυτούς αλλά και τα στελέχη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, το προσωπικό της 4ης Ε.Β.Α Δωδεκανήσου και της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου καθώς και τα μέλη της επιτροπής του Ναού 

Ευχαριστούμε Θερμά.