Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας του μουσείου με τα παιδιά σχεδιάστηκε το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα της μόνιμης έκθεσης, «Το κάλεσμα της θάλασσας και η Παναγιά της Λίνδου. Σαλπάρουμε με ένα σεντούκι απ’ τον ναό της Παναγιάς». Το πρόγραμμα πραγματοποιείται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και περιλαμβάνει στοχευμένες δραστηριότητες μέσω των οποίων αναδεικνύονται θέματα που σχετίζονται με τον ιερό ναό, τη ναυτική παράδοση της Λίνδου αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον του νησιού. Το σχεδιασμό, την μελέτη και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος επιμελήθηκε επιστημονικά η Δρ. Β.Λίπα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται σε πλούσιο εποπτικό υλικό που περικλείεται σε ειδικά σχεδιασμένη μουσειοσκευή. Πραγματοποιείται, κατόπιν προγραμματισμένης επίσκεψης, από την μουσειοπαιδαγωγό του μουσείου, χάρη στην οποία ιστορίες και αντικείμενα «ζωντανεύουν»! Η μουσειοσκευή αποτελεί επίσης δανειστικό υλικό και αποστέλλεται κατόπιν συνεννόησης σε σχολεία, εκπαιδευτήρια και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Για τον προγραμματισμό της επίσκεψής σας ή για τον δανεισμό της μουσειοσκευής μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2244032020.