Διεύθυνση:

Εκκλησιαστικό Μουσείο Λίνδου

Λίνδος Ρόδου, Ελλάδα

ΤΚ. 85107

Τηλέφωνο:

2244032020