Το σκεπτικό της επανέκθεσης βασίστηκε στην αναγκαιότητα επαναπροσέγγισης της συλλογής της Ενορίας Λίνδου και της παρουσίασής της μέσα από σύγχρονα μουσειολογικά πρότυπα ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή στο κοινό.

ΠρινΜετά
 ΠΡΙΝ  ΜΕΤΑ

Σημαντικός στόχος ήταν η αξιοποίηση και ενοποίηση του εκθεσιακού χώρου με το Ναό και τους υπόλοιπους χώρους του συγκροτήματος, ώστε το μουσείο να αναπνεύσει, να εξοικονομήσει ωφέλιμους χώρους για την λειτουργία του και να εξισορροπηθεί η υπερεπισκεψιμότητα της εκκλησίας με την τότε σχεδόν ανύπαρκτη της σημαντικότατης συλλογής.

ΠρινΜετά
 ΠΡΙΝ  ΜΕΤΑ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ικανοποίηση των αναγκών του επισκέπτη, τον οποίο προσπαθούμε να «κερδίσουμε» μέσα από ένα περισσότερο ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό της έκθεσης και μιας πολυεπίπεδης διαδραστικής πληροφόρησης που αποσκοπεί στο να τον βοηθήσει στις επιλογές του και στη διαχείριση του χρόνου του, μετατρέποντας τον παράλληλα σε πρέσβη και φορέα των μηνυμάτων του Δικτύου Χριστιανικών Μουσείων & Επισκέψιμων Μνημείων Ρόδου.