Λειτουργεί ως εικονοστάσι και χωρίζεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Αυτές, ξεκινώντας από το ανώτερο τμήμα είναι: το επιστύλιο, με εικόνες συνήθως των Αποστόλων ή σκηνές από το Δωδεκάορτο, ακολουθεί η ζώνη με τις Δεσποτικές εικόνες που παριστάνουν το Χριστό, τον Πρόδρομο, την Παναγία και τον Άγιο, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ναός. Στο κατώτερο τμήμα βρίσκονται τα θωράκια, τα οποία διακοσμούνται με ανάγλυφα μοτίβα ή με παραστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης, στο κέντρο της ζώνης αυτής υπάρχουν τα βημόθυρα της Ωραίας Πύλης, δηλαδή της κεντρικής θύρας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ιερέα, για την είσοδο εντός του ιερού. Οι άλλες μικρότερες θύρες, που βρίσκονται δεξιά κι αριστερά της τελευταίας, εξυπηρετούν τα βοηθητικά πρόσωπα των λειτουργιών.

Εκτός από φορέας εικόνων, το τέμπλο καθιστά αθέατο από τους πιστούς το Ιερό Βήμα, προστατεύοντας έτσι, την ιερότητα του σημαντικότερου χώρου του ναού. Το τελευταίο, ονομάζεται διαφορετικά και «Ιερό Θυσιαστήριο», γιατί εκεί τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου τα Τίμια Δωρά μετουσιώνονται σε Σώμα και Αίμα Χριστού.