Η ανάθεση πολύτιμων αντικειμένων-αφιερωμάτων από πιστούς, αποτελεί φαινόμενο οικουμενικό και διαχρονικό των θρησκευόμενων. Στις ορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες τα αντικείμενα αυτά, γνωστότερα ως «τάματα», τα προσφέρουν οι πιστοί για να ευχαριστήσουν το Χριστό ή την Παναγία, ή κάποιον Άγιο, για την βοήθεια που έλαβαν κατόπιν επικλήσεων τους. Τα τάματα αυτά, μπορεί να είναι αντικείμενα κατασκευασμένα από πολύτιμα υλικά, ή ευτελέστερα, αλλά με μεγάλη συναισθηματική αξία για τους αναθέτες τους, όπως κοσμήματα, εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες κ.α.. Επίσης, διατηρημένα χειρόγραφα δωρητήρια ιερών ναών, μας διαβεβαιώνουν για τις περιπτώσεις αφιερωτών, που δώρισαν ακόμα και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.