Ονομάζονται οι τελετές θείας λατρείας της ορθόδοξης εκκλησίας οι οποίες , αναφέρονται στον Τριαδικό Θεό με ευχαριστήριο, ικετευτικό ή δοξολογικό τρόπο. Ο όρος «ακολουθίες» συνδέεται με το γεγονός ότι η τέλεσή τους ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τυπικό και επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα συνήθως πριν από τη Θεία Λειτουργία. Αυτές επιγραμματικά είναι : ο Εσπερινός, το Μεσονυκτικό, ο Όρθρος, και  οι Ώρες, οι οποίες σχετίζονται με συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και της νύχτας. Υπάρχουν επίσης και ακολουθίες γίνονται κατά περίπτωση όπως οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αγιασμοί, τα μνημόσυνα κ.α. Κατά την τέλεση τους οι πιστοί καλούνται να παρακολουθούν με ευλάβεια τα όσο διαδραματίζονται μπροστά τους και να συμμετέχουν οι ίδιοι σε αυτά πνευματικά, μέσω της προσευχής.

Η διεξαγωγή των ακολουθιών, απαιτεί ωστόσο και έναν αριθμό αντικειμένων όπως ποικίλων εκκλησιαστικών σκευών και ιερών βιβλίων. Αυτά, εκτός από τις πρακτικές ανάγκες που εξυπηρετούν στα τελετουργικά, συνήθως έχουν και συμβολική σημασία.