Αποτελεί ένα από τα Μυστήρια της εκκλησίας, το οποίο τελείται κατά την ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία και θεωρείται η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική εκδήλωση των χριστιανών. Βασικό στοιχείο της είναι η θεία μετάληψη, κατά την οποία οι ορθόδοξοι, αφού προετοιμαστούν σωματικά με νηστεία και πνευματικά με μετάνοια, κοινωνούν από το ίδιο ποτήρι κρασί και ψωμί, μετουσιωμένα σε Αίμα και Σώμα Χριστού αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιστοί «λαμβάνουν» το Χριστό μέσα τους, ενώ μεταξύ τους «ενώνονται» σε ένα σώμα.

Τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όπως το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο, είναι κατασκευασμένα συνήθως από πολύτιμα μέταλλα και κυρίως από αργυρό και χρυσό.