Είναι το σύνολο των ενδυμάτων που χρησιμοποιούνται από τους κληρικούς κατά τη  Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες, όπως και εκκλησιαστικές τελετές, ενώ παράλληλα αποτελούν διακριτικά της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και εξουσίας.  Στην ορθόδοξη λατρεία η γενικευμένη χρήση της λειτουργικής αμφίεσης, ξεκινάει ήδη από τους πρώτους αιώνες της βυζαντινής περιόδου. Τότε η ανάγκη για διαχωρισμό από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, επέβαλε ιδιαίτερη ενδυμασία στους ορθόδοξους ιερείς. Τα άμφια του κλήρου σήμερα λοιπόν, διατηρούν ακόμα κατά βάση τη βυζαντινή τους παράδοση, με συγκεκριμένα ενδυματολογικά σύνολα για τις επί μέρους βαθμίδες της Ιεροσύνης, δηλαδή τους διακόνους, τους ιερείς και τους επισκόπους.