Τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, θεωρούνται Θεοσύστατα και είναι απαραίτητα για τη σωτηρία του ανθρώπου σύμφωνα με τη Χριστιανική θρησκεία. Η Θεία Λατρεία, παρ’ όλο που είναι μια πνευματική διαδικασία, απαιτεί ένα σύνολο αντικειμένων όπως σκεύη, απλά φυσικά υλικά κ.α., χωρίς την ύπαρξη των οποίων η τέλεση των μυστηρίων είναι αδύνατη. Η σημασία της χρήσης τους, οφείλεται στον πολλαπλό ρόλο των αντικειμένων αυτών, τα οποία εκτός από την πρακτική τους λειτουργία, έχουν συμβολικό νόημα, ενώ παράλληλα μεταβιβάζουν τη Θεία χάρη στην ψυχή του πιστού.

Στους ορθόδοξους ναούς της Ελλάδας, μπορούμε να εντοπίσουμε ιδιαίτερου κάλλους αντικείμενα, αλλά και πιο ταπεινά, καθημερινής χρήσης, τα οποία στο σύνολο τους υπηρετούν την λειτουργική ζωή της εκκλησίας. Για την κατασκευή ωστόσο και τη διακόσμηση των σκευών αυτών, η εκκλησιαστική τέχνη έχει αρκετές φορές δανειστεί από την κοσμική, τις τεχνικές και τεχνοτροπίες της, με δημιουργικό τρόπο.