Το πριν και το μετά, το που, το πως και το γιατί, αποτυπώνεται σε μικρές κάρτες που θα συναντήσετε σε διάφορα σημεία του μουσειακού συγκροτήματος, ώστε να ανακαλύψετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους χώρους, την σημασία και την χρήση επιλεγμένων αντικειμένων.