Είναι αλήθεια πως εξετάζοντας ένα αντικείμενο πιο προσεκτικά μας γεννιούνται ερωτήματα, σκέψεις και συνειρμοί πολλοί. Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία ή ένα ιδιαίτερο στοιχείο ενός αντικειμένου ή κτίσματος μπορεί να μας ωθήσει να αναζητήσουμε περισσότερα δεδομένα, να αποτελέσει δηλαδή την αρχή του νήματος για να «ξετυλίξουμε» μια μοναδική ιστορία για τον τόπο και τους ανθρώπους, την τέχνη και την παράδοση. Πολλές φορές τα αντικείμενα συνοδεύονται από ιστορίες που άλλοτε διασώζονται γραπτώς ή μέσω της προφορικής παράδοσης και άλλοτε πάλι κάπου χάνονται στο πέρασμα του χρόνου. Μέσα από τις «Ιστορίες πίσω από τα Αντικείμενα» σας παρουσιάζουμε στοιχεία που συλλέξαμε και συνθέσαμε κατά την δική μας έρευνα, τα οποία αναδεικνύουν με ένα διαφορετικό τρόπο επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου και τμήματα του κτιριακού συγκροτήματος στο οποίο στεγάζεται.