Προφορικές μαρτυρίες, θρύλοι και παραδόσεις διασώζονται μέσω της ψηφιακής καταγραφής τους και μας βοηθούν να κατανοήσουμε ή να συνθέσουμε μια άλλη εικόνα για την Λίνδο του παρελθόντος, την ιστορία και τους ανθρώπους της.