Κεντρική σελίδα  |  diadrastiko Tο Αρχαίο Ναυτικό δίκαιο της Ρόδου και η Αβαρία
arxaio nautiko dikaio Αvaria Sources 'The Rhodian Law' and contemporary shipping

The Ancient Maritime Law of Rhodes and its Avaria

The intense commercial-maritime activity observed in the Mediterranean in ancient times led to creation of various unwritten laws and customs, which defined navigation rules and regulations. As early as the 5th century BC, Rhodians first recorded those traditions in a unified text, known as the "Maritime Code of Rhodes" or "Rhodian Law". Its compilation is placed between 479 and 475 BC, and it is considered to be the oldest maritime law. Over the years, it became universally accepted and applied widely in maritime trade between Mediterranean peoples. It included a variety of bylaws related to crews, rules of navigation and maritime trade, shipping loans, insurance of valuables during their transportation, etc. Another very important element was the establishment of the well-known to this date 'avaria'.

Ο «Ροδιακός Κώδικας» στη σύγχρονη εποχή Πηγές Αβαρία