Κεντρική σελίδα  |  diadrastiko Tο Αρχαίο Ναυτικό δίκαιο της Ρόδου και η Αβαρία Ο «Ροδιακός Κώδικας» στη σύγχρονη εποχή
arxaio nautiko dikaio Общая авария Источники Родосский кодекс в современную эпоху

Родосский кодекс в современную эпоху

Некоторые положений этого морского закона применяются до сегодняшнего дня в современном международном морском праве. Например, применяется со значительными изменениями принцип общей аварии. Также в неизменном виде применяется закон древнего кодекса о том, что о ценных вещах должно быть заявлено владельцу судна, в противном случае в случае их потери нельзя рассчитывать на выплату компенсации.

По-прежнему впечатляет тот факт, что после двух с половиной тысяч лет после написания Родосского морского закона, на данный свод законов ссылались в официальном докладе Верховного суда Великобритании в конце XIX века.

Ο «Ροδιακός Κώδικας» στη σύγχρονη εποχή Πηγές Αβαρία