Κεντρική σελίδα  |  diadrastiko Το εμπορικό καράβι
main The strange names The cypress in Greek maritime tradition Building the ship

The merchant ship

The merchant ships of the 18th and 19th centuries were wooden sailing ships, which moved with the help of the wind. The sails, otherwise called armena, were the most important equipment on board, as they also were the main means of propulsion.

Ship construction took place outdoors near the sea, at shipyards, popularly called karnagio or tarsanas. There, shipwrights and other skilled craftsmen had to work together to build the whole ship by hand, using only simple tools and their previous knowledge. Nothing could be sourced readymade as in contemporary shipbuilding, and the building process started from scratch, which made it very tedious and time consuming.

Τα παράξενα ονόματα Το κυπαρίσσι στη ναυτική παράδοση Το χτίσιμο του καραβιού