Κεντρική σελίδα  |  diadrastiko Η ναυτική δύναμη της Λίνδου στο πέρασμα των αιώνων
naytiki dynamh lindou Antiquity Recent years

The naval power of Lindos over the centuries

Boasting two natural ports, Lindos was a robust and independent commerce hub for many centuries. Its long maritime tradition started right from the ancient times, as evidenced by historical sources, and reached the modern years. Its enduring prosperity is largely the result of its naval power, as reflected in both the important monuments and the particulars of the architecture observed inside the village, but also in the distinguished personalities that emerged from here.

Αρχαιότητα Νεότερα Χρόνια