ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στο βόρειο τμήμα της ακρόπολης της Λίνδου, βρίσκεται μια μικρή παλιά καμαροσκέπαστη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. Στο εσωτερικό του ο ζωγραφικός του διάκοσμος, σώζει αποσπασματικά, δύο στρώματα τοιχογραφιών, από τις οποίες οι αρχαιότερες είναι του 15ου και οι νεότερες 17ου αιώνα. Στις πρώτες ανήκει και απεικόνιση του τιμώμενου Αγίου που παριστάνεται έφιππος, σε τυφλό αψίδωμα του βόρειου τοίχου.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι εργασίες που πραγματοποίησε εντός του ναού η υπηρεσία βυζαντινών αρχαιοτήτων της Ρόδου, αποκάλυψαν επτά μεταβυζαντινούς ακτέριστους τάφους.