Το Δίκτυο Χριστιανικών Μουσείων & Επισκέψιμων Μνημείων του Μητροπολιτικού Μουσείου Χριστιανικού Πολιτισμού Ρόδου είναι υπο υλοποίηση δίκτυο το οποίο αναπτύσσεται σε ένα εξακτινωμένο σχήμα στο νησί της Ρόδου. Φορέας διαχείρισής του είναι το Τμήμα Μουσείων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος (Ε.Μ.Ι.) της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

Ο σχεδιασμός του δικτύου έχει σαφώς ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ταυτότητα και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους χώρων και τόπων εφαρμογής. Στο μοντέλο ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Δικτύου αξιοποιούνται θεωρίες και στοιχεία από ετερόκλιτες επιστήμες και επαγγελματικούς χώρους που ασχολούνται με το κοινόκτητο αγαθό του πολιτισμού.

Σε όλα τα μουσεία και μνημεία του δικτύου θα συναντήσετε το ενιαίο σήμα του δικτύου.

mhtropolitiko diktyo