Μεσαναγρός

«Παλαιοχριστιανική Ρόδος»

Ο μουσειακός χώρος στον Ι. Ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου θα περιλαμβάνει τον ιερό ναό της Θεοτόκου καθώς και την επισκέψιμη ανασκαφή της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, στο χώρο της οποίας βρίσκεται. Και οι δύο χώροι είναι επισκέψιμοι ως μνημεία, δεν έχουν όμως ακόμη υλοποιηθεί οι προτεινόμενες ενέργειες.