Ένας από τους κύριους στόχους της ίδρυσης του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου είναι η επικοινωνία με τους επισκέπτες και η διάδοση της γνώσης. Με την χρήση ποικίλου εποπτικού υλικού για διαφορετικές ομάδες κοινού, την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε κάθε πτυχή της μουσειακής πράξης, την αρμονική, παράλληλη αξιοποίηση έντυπων αλλά και ψηφιακών μέσων θα καλλιεργείται για τους επισκέπτες σε όλους τους κόμβους του δικτύου ένα εξαιρετικά ευέλικτο και δημιουργικό πλαίσιο που θα προάγει την ενημέρωση, τη μάθηση, την έμπνευση και την ψυχαγωγία.

Στο προσεχές μέλλον σε όλους τους κόμβους του δικτύου αλλά και σε σημεία μεγάλης προσέλευσης κοινού θα υπάρχουν Info Points μέσω των οποίων όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για το Μητροπολιτικό Δίκτυο και τους κόμβους του. Από τους πληροφοριακούς σταθμούς καθώς και από την ιστοσελίδα του Δικτύου (www.rhodesmuseums.com, είναι υπό κατασκευή) θα μπορείτε να αντλήσετε τους ψηφιακούς οδηγούς του Δικτύου και ποικίλο πληροφοριακό υλικό όπως αρχεία .gpx με οδηγίες για την πρόσβασή σας στους χώρους ενδιαφέροντος. Στους επιμέρους κόμβους του Δικτύου θα βρείτε ειδικά σχεδιασμένες διαδραστικές εφαρμογές και πλούσιο εποπτικό υλικό και ερμηνευτικά μέσα.