Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Ο ΠΑΧΥΜΑΧΙΏΤΗΣ

Ο ναός του Αγ. Γεωργίου Παχυμαχιώτη βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισμού και ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς με τρούλο. Στο εσωτερικό του ναού σώζονται λείψανα τοιχογραφιών σε δύο στρώματα, οι οποίες βάσει των επιγραφών τους χρονολογούνται στα τέλη του 14ου αιώνα. Σύμφωνα με την μία γραπτή επιγραφή στην νότια πλευρά του μετώπου της αψίδας «ανηγέρθη εκ βάθρων και ανιστορήθη» από κάποιον ιερέα και τη σύζυγο του Καλή το 1394/5. Κάτω από αυτήν σώζεται δεύτερη επιγραφή στην οποία αναφέρεται ο οικουμενικός Πατριάρχης Αντώνιος Δ’ (1389-1390, 1391-1397). Διατηρούνται επίσης τοιχογραφίες στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού με ολόσωμους αγίους με πολυτελή ενδύματα, ιεράρχες κάτω από τόξα στο Ιερό Βήμα και τμήμα της παράστασης της Ανάληψης στην καμάρα καθώς και μεταγενέστερη γιγαντιαία παράσταση του Αγίου Γεωργίου έφιππου του 19ου αιώνα, έργο Συμαίου αγιογράφου.