ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΚΑΤΩ

Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού στις κλιτύες της ακρόπολης και είναι μονόχωρος καμαροσκεπής ναός. Στο εσωτερικό του δεν σώζονται ίχνη τοιχογραφιών, το δε τέμπλο και οι εικόνες είναι λαϊκής τέχνης και ανάγονται στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα. Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη διαφόρων μαρμάρινων μελών από αρχαία κτίσματα στον κυρίως ναό αλλά και στον χώρο του Ιερού Βήματος. Μάλιστα η πρόθεση του ναού έχει διαμορφωθεί από δύο τέτοια μέλη που απλά συγκρατούνται το ένα πάνω στο άλλο μόνο με το βάρος τους.